Insert:    
Visibility:     Module:   
Register |  
ลิงค์

 

Minimize
ประกาศ - Wednesday, February 24, 2016

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขอเชิญร่วมอบรม การเตรียมความพร้อมชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนปี 2559 วันที่ 8 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อ อ.กัลยา ธนาสินธ์ เบอร์โทร 024737000 ต่อ 3141 หรือ 0910094625 ด่วนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2559

 read more ...
ปฐมนิเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ - Monday, August 10, 2015

เรียน คณาจารย์ และนิสิตชั้นปี 1-4 ร่วมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้อง 993  

 read more ...
ปฏิทินวิชาการ 1/2558 - Monday, June 29, 2015

นิสิต คณาจารย์ สามารถดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา 1/2558

 read more ...
กำหนดการชำระค่าเทอม - Monday, June 29, 2015

นิสิต สามารถคตรวจสอบวันเวลาชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 1/2558 ได้แล้ว

 read more ...
สาขาวิชา

 

Minimize
คอมอิเล็ก

 

Minimize
phy
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ โทร 02 4737000 ต่อ 3141